Termin:
9-10.03.2018 r.

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008, nr 234, poz. 1570).


Program

Piątek, 9 marca 2018 r.

15:00 - 16:00
Lunch
16:00 - 19:30
Wykłady
16:00 - 16:30
Praktyczne aspekty kwalifikacji chorych do mobilizacji HSC i autoHCT- optymalny sposób terapii oraz optymalny „timing”
Tomasz Wróbel
 • a. Szpiczak plazmocytowy
 • b. Chłoniak Hodgkin i chłoniaki nie-Hodgkina
16:30 - 16:55
Zasady mobilizacja komórek krwiotwórczych (HSC)
Monika Biedroń
 • a. Monoterapia czynnikiem wzrostu dla kolonii granulocytów (G-CSF)
 • b. Programy chemioterapii dedykowane mobilizacji HSC skojarzone z podawaniem G-CSF
 • c. Programy chemioterapii ratunkowej skojarzone z podawaniem G-CSF
16:55 - 17:05
Miejsce pleryksaforu w mobilizacji HSC
Justyna Rybka
17:05 - 17:35
Monitorowanie choroby podstawowej po autoHSCT
 • a. Szpiczak plazmocytowy - Tomasz Wróbel
 • b. Chłoniak Hodgkina i nie-Hodgkina - Agnieszka Szeremet
17:35 - 18:00
Przerwa kawowa
18:00 - 18:20
Profilaktyka i leczenie powikłań infekcyjnych po autoHCT
Monika Biernat
18:20 - 18:30
Profilaktyka i leczenie powikłań infekcyjnych po alloHCT
Anna Czyż (uzupełnienie do autoHSCT)
18:30 - 18:50
Zagadnienie szczepień po HCT
 • a. Wytyczne - Monika Biernat
 • b. Możliwości finansowania - Anna Czyż, Monika Biernat
18:50 - 19:00
Merytoryczne i organizacyjne aspekty poszukiwania dawcy komórek
Anna Czyż
19:00 - 19:30
Dyskusja
20:00
Kolacja

Sobota, 10 marca 2018 r.

8:45 - 12:30
Wykłady
8:45 - 9:05
Kwalifikacja chorych do HCT – HCT-CI, wskaźnik ryzyka EBMT (dawniej wskaźnik Gratwohla), względne i bezwzględne przeciwskazania
Iza Dereń
9:05 - 9:20
Monitorowanie czynności płuc i nieinfekcyjnych powikłań płucnych po HCT – wybrane zagadnienia
Donata Urbaniak
9:20 - 9:35
Monitorowanie innych powikłań nieinfekcyjnych po HCT
Justyna Rybka
9:35 - 10:35
Wybrane aspekty związane ze skutecznością i bezpieczeństwem nowych leków stosowanych u chorych leczonych alloHCT - zagadnienie bezpieczeństwa i skuteczności przed oraz po alloHSCT
 • a. Ruksolitynib - Marta Sobas
 • b. Inhibitory kinazy tyrozyny BCR-ABL - Donata Urbaniak/Anna Czyż
 • c. Inhibitory FLT-3 - Justyna Rybka
 • d. Eculizumab - Anna Czyż
10:35 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 11:15
Przeszczepienia ratunkowe w ostrych białaczkach szpikowych
Anna Czyż
11:15 - 11:30
Przetaczanie preparatów krwiopochodnych po alloHCT
Iza Dereń
11:30 - 11:45
Wskazania do pilnej hospitalizacji – współpraca między ośrodkiem transplantacyjnym a ośrodkami macierzystymi chorych
Monika Biedroń
 • a. GvHD
 • b. Infekcje
 • c. Powikłania narządowe
 • d. Wznowa choroby podstawowej
11:45 - 12:30
Dyskusja
12:30
Lunch

Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt z Organizatorem.
Kontakt:
Katarzyna Suchacka
e-mail: katarzyna.suchacka@11a.com.pl
tel.: 730 115 113


Sponsor

Wystawca:

Amgen
Alexion
Celgene
MSD
Novartis
Roche
Sanofi
Terumo BCT
TEVA Onkologia

Organizator

Eleven

Certyfikat Infarma

INFARMA certyfikat